מדיניות האיכות


הנהלת אדוויס החליטה על הפעלת מערכת ניהול איכות המבוססת על תקן האיכות לתעופה AS9100D עבור פעילות הפיתוח ובקרת הייצור
ותקן ISO9001:2015 תוך שילוב ומעורבות הנהלה ועובדים ויישום האיכות כדרך חיים בחברה


הורדה

תעודת מדיניות איכות חברת אדוויס
מדיניות האיכות

הנהלת אדוויס החליטה על הפעלת מערכת ניהול איכות המבוססת על תקן האיכות לתעופה AS9100D עבור פעילות הפיתוח ובקרת הייצור
ותקן ISO9001:2015 תוך שילוב ומעורבות הנהלה ועובדים ויישום האיכות כדרך חיים בחברה.

מדיניות זו מבוססת על העקרונות הבאים:
• הכרה והבנה של צרכי הלקוחות, התאמת מוצרים מסופקים לדרישות הלקוחות והתמקדות בשביעות רצון הלקוח.
• שיפור מתמיד ויעיל של מערכת האיכות בחברה
• שיתוף ומעורבות ההנהלה וכלל העובדים בתהליך
• מתן הדרכה ואמצעים נאותים לכלל העובדים
• הדגשת המקצוענות וטיפוח המצוינות
• פיתוח תרבות איכות דינמית אשר מסוגלת ללמוד משגיאות מבלי לחפש אשמים ולאמץ שינוי למען איכות, יעילות ותחרות בונה
• בטיחות וגהות בעבודה ושמירה על איכות הסביבה
• דוגמא אישית ההנהלה תפעל בהתמדה ליישם את מדיניות האיכות בכל דרגי הארגון וזאת ע"י הדרכה והסברה לעובדים, הקצאת משאבים הדרושים
וכוח אדם מיומן. מדיניות האיכות תיסקר תקופתית על מנת לוודא את התאמתה המתמשכת, תפורסם ותופץ ברחבי החברה בחתימת מנהל החברה.